Principios ideolóxicos

Isca s. f. Matéria combustíbel que se inflama facilmente. Apañou unha pouca isca para facer lume.

Isca! interx. Utilízase para axotar animais, ou para indicar ás persoas que se vaian. Isca de aí!

  • Isca! é unha organización xuvenil asemblear e democrática, que aspira a unir a mocidade revolucionaria galega na loita pola independencia nacional e a superación do capitalismo, pola construción do socialismo e o comunismo.
  • Galiza é unha nación colonizada e, polo tanto, ten dereito á súa autodeterminación. Entendemos esta como un proceso que conduza á independencia nacional, entendida como o exercicio da soberanía plena, tanto no institucional como no económico.
  • Consideramos o capitalismo un sistema inxusto por definición, e só desde a súa superación poderemos construír alternativas viábeis para o noso pobo. Traballaremos pola construción de modos de vida alternativos á lóxica do capital.
  • Recollemos as ideas de Marx, Engels e Lenin a a partir das cales se funda unha teoría política que interpreta a realidade concreta de cara á súa transformación revolucionaria, así como de todas as achegas do pensamento revolucionario, particularmente do movemento comunista e de liberación nacional.
  • Facemos nosa a causa revolucionaria da loita pola liberación das mulleres, contra o patriarcado, contra o sexismo e a discriminación. Mentres non erradiquemos toda forma de opresión e dominación por razón de xénero non haberá unha sociedade xusta nin democráctica. Consideramos obriga de todas as mozas e mozos traballar pola abolición do sistema patriarcal e asumir posicións feministas en concordancia coas análises revolucionarias da realidade.
  • Opómonos á destrución dos recursos naturais por parte do sistema capitalista que antepón a súa procura de lucro á conservación do planeta e aos intereses do conxunto da humanidade. Declarámonos ecoloxistas, asumimos a loita na defensa do medio ambiente ante este modelo irracional que espolia os nosos recursos naturais, defendendo a necesidade dun sistema económico planificado en harmonía coa natureza.
  • Traballamos no movemento popular galego coa perspectiva dunha transformación profunda e radical da sociedade galega mediante un proceso revolucionario baseado na loita de masas e na participación directa das clases populares galegas na toma de decisións políticas e económicas.
  • Isca! é unha escola de cadros revolucionarios que aspira a formar mozas e mozos na teoría e na praxe revolucionaria, dotándoa de ferramentas de análise para a transformación da realidade.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.