Isca!

Monthly Archives

É posíbel reformar España? Razóns para traballar por un Estado galego independente

 O debate sobre o independentismo (ou arredismo), sobre a pertinencia ou non de defender como obxectivo estratéxico do nacionalismo..

Metamorfose Ideolóxica

Na metamorfose, Gregorio Samsa esperta unha mañá convertido nunha extraña criatura. É aceptado a duras penas pola súa familia, e pouco..

Isca no 25 de Xullo: a mocidade independentista faise escoitar

Isca! aportou mais un ano todos os seus activos humanos e materiais para conseguir que a voz da mocidade independentista se ouvise na..

Xohán Xesús González: socialista e independentista

Xohán Xesús González (1895-1936) senta o precedente da confluencia entre nacionalismo arredista e o socialismo. Falar del é falar de..

Vivir en galego, gañar o conflito (Isca na manifestaçom pola língua)

Morreu Ramom Muntxaraz

Esta segunda pola manhá espertavamos com a triste nova do passamento de Ramom Muntxaraz, histórico militante nacionalista [...]